Montáž svařovacích přípravků – 3D měření

Montáž svařovacích přípravků

Zkontrolované a označené díly jsou smontovány dle výkresové dokumentace, dle přání zákazníka je možné provést měření a vystavit měrový protokol na 3D měřícím rameni.

3D měření

3D měřící rameno CimCORE 7530SE-0832 FA, měřící rozsah: 3000 mm Software: Metrolog EVO